Anna Kollárová

učiteľka, scenáristka, spisovateľka

Život každého z nás je ako pestrá mozaika. Každý ten malý dielik je však iba zlomok našich myšlienok, lebo nie je možné zachytiť v tej mozaike všetko to, čo sa odohráva v našom vnútri. A potom je tu otázka viery, to, čo rozumom nemožno obsiahnuť. Srdcom však áno. Ono nám umožní napredovať k cieľu. Umožní nám nájsť pevný bod a my padneme s pokorou na kolená, lebo cítime, že On je pri nás, že nás sprevádza celým naším životom.

Niečo o mne

Narodila som sa v malej dedinke Príbelce. Tam som prežila takmer celý svoj život. I keď teraz bývam vo Veľkom Krtíši, moje srdce patrí tejto pre mňa tak dôležitej dedine.

Keď som po maturite nastúpila na Pedagogickú fakultu do Banskej Bystrice, bola som si celkom istá, že to bolo správne rozhodnutie, správny krok, že celým svojím srdcom túžim byť učiteľkou. Milujem deti a učenie ma fakt bavilo od prvej chvíle až do dôchodku. Keby som teraz opäť maturovala, znova by som sa rozhodla pre toto povolanie, ktoré bolo pre mňa poslaním. Učila som chémiu a výchovné predmety najprv na ZŠ v Kosihovciach, neskôr po integrácii škôl na ZŠ v Čebovciach. Na všetkých mojich žiakov, na to obrovské množstvo detí, si s veľkou láskou spomínam. Veď každé bolo jedinečné, neopakovateľné, bolo jedným ohnivkom na retiazke môjho učiteľského pôsobenia.

Teraz som na „plný úväzok“ dôchodkyňa a okrem iných činností píšem knihy. Ďakujem všetkým mojim čitateľom za ich pozitívnu odozvu k mojej literárnej tvorbe, za ich krásne slová, ktoré sú pre mňa povzbudením. Verím, že i naďalej mi zachovajú svoju priazeň.

Som vydatá a mám dvoch synov, ktorých považujem za najúžasnejší dar, ktorého sa mi z Božej milosti mohlo dostať.

Veľká vďaka patrí celej mojej rodine za ich lásku, pochopenie, podporu, za to, že pri mne stoja a pomáhajú mi. Obdivujem syna Erika za krásne grafické spracovanie mojich kníh a mojej web stránky, za more času, ktoré tomu venuje. Bez jeho pomoci by asi žiadna z kníh nevyšla.

Ďakujem Pánu Bohu za to, že môžem kedykoľvek načrieť do žriedla lásky svojej rodiny a moje srdce sa otvára ako kvet, keď naň zasvieti slnko.

schovať

Malí detektívi v lese a na záhrade (2019)

Príroda je ideálnym miestom kde môžeme objavovať a zažívať nové dobrodružstvá a je jedno či vonku svieti slnko, prší alebo padá sneh. Les je jedno veľké ihrisko, kde sa nikdy nebudeme nudiť a môžeme sa naučiť veľa nových vecí.

Ponorte sa do príbehov dvoch malých chlapcov, ktorí majú túžbu spoznávať prírodu a dozvedať sa neustále nové a nové informácie o svete okolo nich.

Nechajte sa inšpirovať a objavujte prírodu okolo vás, či už so svojimi rodičmi, kamarátmi alebo deťmi. Dvaja malí detektívi vás budú radi sprevádzať na vašej objavnej ceste.

Malí detektívi v lese a na záhrade - obálka

V putách hviezd - obálka

V putách hviezd (2018)

Príbeh hrdinky románu Kataríny je citlivo vykreslený cez psychologickú drobnokresbu jednotlivých postáv. Mladá žena poznačená nezdravým rodinným prostredím odchádza zo Slovenska s tým, že sa späť už nikdy nevráti. Ocitá sa v cudzom neznámom prostredí, kde si zložito buduje svoj nový život. Náhodné stretnutie s intelektuálom Erichom a ich vzájomné sympatie vytvoria predpoklad vzniku dlhodobého priateľstva. Do pokojných vôd spoločného života vtrhne nečakane Katarínino dedičstvo na Slovensku. Vracia sa po dvadsiatich rokoch späť netušiac, že bude postavená pred voľbu ďalšieho životného rozhodnutia.

Po stopách života (2016)

Dej románu je načrtnutý v niekoľkých paralelne sa odvíjajúcich líniách príbehu. V prvom rade je to osud mladého muža, lekárnika Marka, ktorý žije so svojou starkou Veronikou v krásnej starobylej vile. Náhodné, no osudové stretnutie s mladou českou dievčinou je začiatkom romantickej lásky s mnohými prekvapivými situáciami. V ďalšej línii sa rozohráva životná cesta jeho starkej, lekárky Veroniky. Pozorní čitatelia autorkiných kníh si ju pamätajú ako študentku medicíny z románu „Cesta za snom“. Veronika pred vyše päťdesiatimi rokmi prekrížila cestu Pavla, hrdinu spomínaného románu, a on sa stal jej veľkou, ale nikdy nenaplnenou láskou. Jej vnuk Marek sa rozhodne pátrať po rokoch po osude veľkej lásky svojej starej mamy. Zároveň sa čitatelia oboznámia s pokračovaním príbehov hrdinov predchádzajúcich autorkiných románov „Pevný bod“ a „Záblesk svetla“, nakoľko sa ich osudy v mnohých momentoch prekvapujúco pretnú so životnou cestou protagonistov románu „Po stopách života“.

Dvíham svoj zrak - obálka

Dvíham svoj zrak (2015)

V tejto básnickej zbierke sa autorka pomocou svojich básní dotýka srdca každého vnímavého čitateľa. Do niektorých pretransformovala pocity zo svojho osobného života vo forme akýchsi „vyznaní“. V iných zase vyjadruje svoj osobný názor, či poznanie, ako sa z našich životov postupne vytráca všetko to krásne, čo naši rodičia, starí, či prastarí rodičia pokladali za samozrejmý zmysel života - akúsi spätosť viery a prírody, ktorej súčasťou sme aj my. Sú tu aj básne, ktoré sú výsledkom autorkinho uhla pohľadu na udalosti a problémy okolo nás.

Záblesk svetla (2014)

Autorka tak, ako v predchádzajúcich svojich románoch, aj v tomto dáva na prvé miesto lásku a vzťahy, či už medzi mužom a ženou, rodičmi a deťmi, ale tiež medzi priateľmi. Ústrednou postavou príbehu je mladá žena Eva, ktorá rieši zložitú životnú situáciu vo svojom manželstve. Veľmi jej pri tom pomáha dlhoročná priateľka Janka. Ako psychologička rozoberá s Evkou jej nečakanú manželskú krízu, čím ju nepriamo nasmeruje premýšľať nielen nad sebou, ale tiež nad paralelami života jej rodičov v minulosti. V románe je originálnym spôsobom vykreslená problematika odcudzenia vo vzťahu otca a dcéry. Ich stretnutie po rokoch a odhalenie pravdy Evku donúti životne dozrieť a pozerať sa na svet iným pohľadom. Autorka pôsobivo vykresľuje aj charaktery ostatných postáv príbehu. V epizódach rozoberá ich životné rozhodnutia. Vnútorný dramatizmus osudov stvárnených postáv románu nás núti k analýze a prehodnoteniu vlastného života.

O princeznej Brezičke (2013)

Tak ako v každej rozprávke víťazí dobro nad zlom, ani táto nie je výnimkou. Zlá čarodejnica Elba nepriala láske princeznej Brezičky a princa Jaseňa, a tak ich začarovala na dva krásne stromy, brezu a jaseň. Z tejto nedobrovoľnej premeny mladý pár vyslobodí bezhraničná láska rodičov.

Pevný bod (2012)

Protagonistom románu je mladý vysokoškolsky vzdelaný muž Lukáš, ktorý sa ocitol na osudovej križovatke svojho života. Doterajší súčet jeho životných strát ho núti k radikálnemu riešeniu svojich problémov. Rozpoloženie Lukášovho vnútra vťahuje čitateľa do príbehu, ktorý odkrýva reakcie človeka na hraničné situácie. Autorkina psychologická sonda evokuje atmosféru napätia, citovej krízy a obrovskej ľudskej bolesti hlavného hrdinu. Nečakané stretnutie s neznámym záchrancom vyvolá v jeho mysli proces osobnej rekapitulácie svojho doterajšieho spôsobu života a hľadanie nových životných hodnôt.

Biela studňa (2010)

Je to romantický príbeh s prvkami „fantasy“. Hlavní hrdinovia, Janík a Anička, riešia problém svojej veľkej lásky odchodom z domu. Ich stretnutie v noci pri studničke v dubovo-bukovom lese vyvolá rad nečakaných udalostí.

Prílohou tejto knihy bolo pre prvých sto čitateľov audio CD s dvoma pesničkami z príbehu. Prvá je baladicko-lyrická pieseň “Biela studnička”. Druhá pieseň s hlbokou výpovednou hodnotou má názov „Viera, láska, nádej“.

zobraziť prílohu…

Príloha ku knihe

Scénické video ku knihe Biela studňa

schovať prílohu

Cesta za snom (2009)

Príbeh, ktorý sa na stránkach tejto knihy odvíja, je pokračovaním románu Zlomená ruža. Ústrednou postavou je mladý muž Pavel. Jeho veľká láska ku knihám a vzdelaniu ho mnohokrát stavia do konfrontácie s tradičnými hodnotami a životnými ideálmi dediny. Pavlovým veľkým snom je stať sa lekárom. Zložitosť jeho cesty k vytúženému cieľu je vykreslená na pozadí historických premien po druhej svetovej vojne a v kontexte s osobným a rodinným životom.

Zlomená ruža (2008)

Autorkin prvý román je príbehom tragickej lásky dvoch mladých ľudí, Pavla a Márie, odohrávajúci sa začiatkom minulého storočia na juhu Slovenska, v malej dedinke Príbelce. Je to príbeh, ktorý napísal sám život. Čitateľ sa zoznámi s osudmi obyčajných ľudí, ich zvykmi, národným a náboženským povedomím charakterizujúcim obdobie, v ktorom sa dej odohráva.

Objednávka

Objednávka je nezáväzná, budeme Vás kontaktovať emailom pre potvrdenie. K cene kníh si účtujeme 3€ za poštovné a balné.

zrušiť

×